Toggle Menu

ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ ПРОЦЕДУРА СПОРЕД ЗЗП

ПРОЦЕДУРА И ЗАКОНОВА ИНФОРМАЦИЯ

В момента в който сте направили поръчка на нашия сайт сте се запознали с условията за връщане на продукти в законовия 14 дневен срок. В случай че желаете да се възползвате от това прочетете и изпълнете точно процедурата. Всяка комуникация с нас следва да бъде в писмен вид, тъй като това са изискванията на закона.

На oснoвaниe чл. 50 ЗЗП, Купувач, който има качеството Потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока; Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително е изпълнено следното условие: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери. Продукта не трябва да е ползван, монтиран или да има други следи от употреба, които развалят търговския му вид. При връщане на продукта с куриерска услуга - да бъде опакована с подходяща допълнителна опаковка с цел запазване на добрия търговски вид и целостта на продукта. Потребителя носи отговорност съгласно чл.55 ал.4 от ЗЗП при неизпълнение на това условие.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер и електронен адрес) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, куриер или електронна поща otkaz@screen.bg). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. До момента на предаването на стоката от потребителя на Фирмaта Oпeрaтoр, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До
СКРИЙН.БГ ЕООД
гр.Сoфия, жк. Дружба 2, бл. 228, вх. 1, ет. 13, ателие 14
email: otkaz@screen.bg

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас*
договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:
.........................................................................................
– Поръчано на*/Получено на* .............................................................
– Име на потребителя/ите ................................................................
– Адрес на потребителя/ите ..............................................................
– Подпис на потребителя/ите .............................................................
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата ...................................

* Ненужното се зачертава.

Горната процедура важи единствено и само за потребители, а именно физически лица , който са защитени от закона за Защита на потребителите.

За юридически лица, закупили продукт от нашия сайт правилото за връщане в 14 дневен срок не важи. Закона повелява, че юридическите лица нямат правата на потребители и съответно нямат право да връщат продукти. Въпреки всичко ние въведохме правило с което приемаме стоки обратно стига да не са били монтирани, ползвани или с други дефекти и да са пристигнали обратно физически в нашия склад до 3 дни от изпращането. Срока започва да тече от деня следващ получаването в офиса на куриера и изтича в края на третия ден. Неполучаването на пратката в деня в който е пристигнала в офиса на еконт или при невъзможност за доставка на адрес не удължава срока. След като стоката бъде прегледана и бъде установено, че не е повредена се издава кредитно известие за платената от клиента сума, като се удържа такса в размер на 5% от стойността на върнатите продукти, но минимум 15 лв. Останалата сума се превежда по банков път обратно на клиента. Възможността не се предлага в случай че продукта, който искате да върнете и е бил последен, като след вашата поръчка е станал в статус НЯМА НАЛИЧНОСТ в сайта ни. Запазваме си правото по наша преценка да откажем връщане на продукт, поръчан от юридическо лице, без да дължим обяснение за това.